הרצאות לחודש הגאווה

הרצאה

לבחור להיות

גיל יהושע דרייפוס
 יש אתגרים בחיים ששום קורס לא יכול להכין אותנו אליהם. מציאות חייו של גיל עברה טלטלה שנדמית כבלתי אפשרית: לאחר…
לפרטים נוספים